Background

หน้าแรก

ไขความลับ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” มิติใหม่ที่จะเปลี่ยนบ้านพักคนชรา ให้ Active มากกว่าเดิม

ไขความลับ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” มิติใหม่ที่จะเปลี่ยนบ้านพักคนชรา ให้ Active มากกว่าเดิม

สัมภาษณ์ คุณสมพร พุฒิพัฒนา สถาปนิกโครงการ (Senior Project Architect), คุณชัชนิล ซัง (Landscape Design Director), ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ความร่วมมือของ “กรมธนารักษ์ - คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” ร่วมสร้างโครงการที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนพื้นที่กว่า 72 ไร่ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ออกแบบโดย “บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด” ภายใต้หลัก Universal Design รับการอยู่อาศัยของผู้สูงวัย พร้อมพื้นที่กิจกรรม ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และพื้นที่สวนขนาดใหญ่ เพิ่มบรรยากาศการอาศัยให้ผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติ

พร้อมบริการด้านสุขภาพครบวงจร ฟื้นฟู - ดูแล จากภายในโครงการ ด้วยทีมแพทย์จาก “คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” - ใกล้ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ แค่ 800 เมตร พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้ผู้อาศัยได้อุ่นใจ ปลอดภัย และเสริมสร้างสุขภาวะหลังวัยเกษียณ

เปิดแนวคิด “อาศรมศิลป์” ผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบสถาปัตยกรรม “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ไอเดียการออกแบบที่พักอาศัยผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ใช้พื้นที่ธรรมชาติสร้างบรรยากาศ สัมผัส และความรู้สึกให้การอยู่อาศัยของคนวัยเกษียนสมดุล...

รายละเอียด

สัมภาษณ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)” จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านพักคนชราแบบเดิม สู่ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คนสูงวัยแข็งแรง สดใส Active กว่าเดิม ด้วยพื้นที่กิจกรรม - พื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่...

รายละเอียด

ไขความลับ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” มิติใหม่ที่จะเปลี่ยนบ้านพักคนชรา ให้ Active มากกว่าเดิม

ความร่วมมือของ “กรมธนารักษ์ - คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” ร่วมสร้างโครงการที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนพื้นที่กว่า 72 ไร่ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ...

รายละเอียด