Background

หน้าแรก

สัมภาษณ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)” จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านพักคนชราแบบเดิม สู่ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

สัมภาษณ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)” จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านพักคนชราแบบเดิม สู่ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

สัมภาษณ์ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คนสูงวัยแข็งแรง สดใส Active กว่าเดิม ด้วยพื้นที่กิจกรรม - พื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่

พร้อมบริการดูแลด้านสุขภาพจาก “คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ลูกหลานอุ่นใจเพราะอยู่ ใกล้ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ แค่ 800 เมตร มีเหตุฉุกเฉินพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

เริ่มชีวิตวัยเกษียณให้มีความสุขมากขึ้นได้ที่ โครงการ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” (Senior Complex)

เปิดแนวคิด “อาศรมศิลป์” ผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบสถาปัตยกรรม “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ไอเดียการออกแบบที่พักอาศัยผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ใช้พื้นที่ธรรมชาติสร้างบรรยากาศ สัมผัส และความรู้สึกให้การอยู่อาศัยของคนวัยเกษียนสมดุล...

รายละเอียด

สัมภาษณ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)” จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านพักคนชราแบบเดิม สู่ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คนสูงวัยแข็งแรง สดใส Active กว่าเดิม ด้วยพื้นที่กิจกรรม - พื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่...

รายละเอียด

ไขความลับ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” มิติใหม่ที่จะเปลี่ยนบ้านพักคนชรา ให้ Active มากกว่าเดิม

ความร่วมมือของ “กรมธนารักษ์ - คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” ร่วมสร้างโครงการที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนพื้นที่กว่า 72 ไร่ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ...

รายละเอียด