Background

หน้าแรก

เปิดแนวคิด “อาศรมศิลป์” ผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบสถาปัตยกรรม “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

เปิดแนวคิด “อาศรมศิลป์” ผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบสถาปัตยกรรม “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

สัมภาษณ์ คุณสมพร พุฒิพัฒนา สถาปนิกโครงการ (Senior Project Architect) และ คุณชัชนิล ซัง (Landscape Design Director)

ไอเดียการออกแบบที่พักอาศัยผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ใช้พื้นที่ธรรมชาติสร้างบรรยากาศ สัมผัส และความรู้สึกให้การอยู่อาศัยของคนวัยเกษียนสมดุล

พร้อมฟังก์ชั่นการออกแบบห้อง เลือกใช้วัสดุให้ตรงกับผู้อาศัยในรูปแบบ Universal Design มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ให้การอยู่อาศัยใน “ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ... กระชากวัยด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมกับเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน !!

เปิดแนวคิด “อาศรมศิลป์” ผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบสถาปัตยกรรม “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ไอเดียการออกแบบที่พักอาศัยผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ใช้พื้นที่ธรรมชาติสร้างบรรยากาศ สัมผัส และความรู้สึกให้การอยู่อาศัยของคนวัยเกษียนสมดุล...

รายละเอียด

สัมภาษณ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)” จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านพักคนชราแบบเดิม สู่ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คนสูงวัยแข็งแรง สดใส Active กว่าเดิม ด้วยพื้นที่กิจกรรม - พื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่...

รายละเอียด

ไขความลับ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” มิติใหม่ที่จะเปลี่ยนบ้านพักคนชรา ให้ Active มากกว่าเดิม

ความร่วมมือของ “กรมธนารักษ์ - คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” ร่วมสร้างโครงการที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนพื้นที่กว่า 72 ไร่ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ...

รายละเอียด