Background

ข่าว

เพิ่มเติมขนาดห้องใหม่ 2 ขนาด

เพิ่มเติมขนาดห้องใหม่ 2 ขนาด

เพิ่มเติมขนาดห้องใหม่ 2 ขนาด

โครงการภาครัฐ โดยความร่วมมือของ กรมธนารักษ์ และ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับจองห้องพัก เพิ่ม 2 ขนาด กำหนดจับสลากผู้รับสิทธิ วันที่ 19 ก.ย. 65 นี้ (จองฟรี ทำสัญญาฟรี) เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป