Background

ข่าว

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ

Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

สูงวัย 891 ราย เตรียมเฮ DAD ได้ผู้รับเหมาเริ่มก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ คาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2568

คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development อนุมัติจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ได้รับสิทธิ 891 ราย เตรียมเฮ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าพักอาศัยต้นปี 2568 ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

รายงานถมดินโครงการฯ

โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ การถมบริเวณพื้นที่โครงการฯ นำดินมาถมครบ 100% ปริมาณดินทั้งหมดจำนวน 120,000 ลูกบาศก์เมตร ภาพมุมสูงงานปรับเกลี่ยพื้นที่ "ดำเนินการแล้วเสร็จ" ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เตรียมความพร้อมงานก่อสร...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

ประกาศผลการจับสลากระบุหมายเลขห้องพักรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ

ประกาศผลการจับสลากระบุหมายเลขห้องพักรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ – ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเก...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

เพิ่มเติมขนาดห้องใหม่ 2 ขนาด

โครงการภาครัฐ โดยความร่วมมือของ กรมธนารักษ์ และ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับจองห้องพัก เพิ่ม 2 ขนาด กำหนดจับสลากผู้รับสิทธิ วันที่ 19 ก.ย. 65 นี้ (จองฟรี ทำสัญญาฟรี) เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

เริ่มงานถมดินโครงการ

โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มดำเนินการถมดินโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

"จับสลากพร้อมลงนามสัญญา" ไม่เสียค่าใช้จ่าย

"จับสลากพร้อมลงนามสัญญา" ไม่เสียค่าใช้จ่าย   "คณะกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) ในการประชุมครั้งที่ 10-1/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มติเห็นชอบให้ ธพส. ดำเนินการจับสลากห้องพักอาศัยพร้อมล...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

จับสลากพร้อมลงนามสัญญา

คณะกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) ในการประชุมครั้งที่ 10-1/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มติเห็นชอบให้ ธพส. ดำเนินการจับสลากห้องพักอาศัยพร้อมลงนามสัญญาผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าชี้แจง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ ต่อคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 21/2565 โดยมีนายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายนาฬิกอติ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่โครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ " บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค และคณะ ร่วมกับ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และผู้แทนจากคณะ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

DAD เผยโฉมห้องตัวอย่างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เผยโฉมห้องตัวอย่าง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ให้สัมผัสครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. นี้เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมห้อง...

รายละเอียด