Background

ข่าว

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ

Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

ขอแจ้งความคืบหน้าการจัดจ้างก่อสร้างโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้จองสิทธิโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” จังหวัดสมุทรปราการ  ขอแจ้งความคืบหน้าการจัดจ้างก่อสร้างโครงการฯ       ธพส. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

สรุปสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 891 ห้องพัก ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

สรุปสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 891 ห้องพัก ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567  หากท่านยังมีความประสงค์สิทธิห้องพักอาศัยตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขอให้แจ้งยืนยันตาม...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

สรุปสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 891 ห้องพัก ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

สรุปสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 891 ห้องพัก ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

สรุปประเด็นการถาม ตอบ ในงานวันชี้แจงรายละเอียด โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567

สรุปประเด็นการถาม ตอบ ในงานวันชี้แจงรายละเอียด โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่ากับผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เข้าร่วมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่ากับผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

รายงานถมดินโครงการฯ

โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ การถมบริเวณพื้นที่โครงการฯ นำดินมาถมครบ 100% ปริมาณดินทั้งหมดจำนวน 120,000 ลูกบาศก์เมตร ภาพมุมสูงงานปรับเกลี่ยพื้นที่ "ดำเนินการแล้วเสร็จ" ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เตรียมความพร้อมงานก่อสร...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

ประกาศผลการจับสลากระบุหมายเลขห้องพักรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ

ประกาศผลการจับสลากระบุหมายเลขห้องพักรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ – ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเก...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

เพิ่มเติมขนาดห้องใหม่ 2 ขนาด

โครงการภาครัฐ โดยความร่วมมือของ กรมธนารักษ์ และ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับจองห้องพัก เพิ่ม 2 ขนาด กำหนดจับสลากผู้รับสิทธิ วันที่ 19 ก.ย. 65 นี้ (จองฟรี ทำสัญญาฟรี) เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

เริ่มงานถมดินโครงการ

โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มดำเนินการถมดินโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

"จับสลากพร้อมลงนามสัญญา" ไม่เสียค่าใช้จ่าย

"จับสลากพร้อมลงนามสัญญา" ไม่เสียค่าใช้จ่าย   "คณะกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) ในการประชุมครั้งที่ 10-1/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มติเห็นชอบให้ ธพส. ดำเนินการจับสลากห้องพักอาศัยพร้อมล...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

จับสลากพร้อมลงนามสัญญา

คณะกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) ในการประชุมครั้งที่ 10-1/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มติเห็นชอบให้ ธพส. ดำเนินการจับสลากห้องพักอาศัยพร้อมลงนามสัญญาผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าชี้แจง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ ต่อคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 21/2565 โดยมีนายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายนาฬิกอติ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่โครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ " บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค และคณะ ร่วมกับ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และผู้แทนจากคณะ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

DAD เผยโฉมห้องตัวอย่างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เผยโฉมห้องตัวอย่าง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ให้สัมผัสครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. นี้เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมห้อง...

รายละเอียด